Tina Frausin

Prokrastinering

Prokrastinering. Vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda till negativa konsekvenser. Man substituerar medvetet viktiga aktiviteter med alternativa aktiviteter som kanske också måste göras men som har lägre prioritet, eller som inte alls bidrar till att man uppnår sina mål, exempelvis dagdrömmande eller datorsurfande på arbets- eller studietid.

Klart det är roligare och lättare att göra inlägg på hemsidan eller sy insekter som den här Jeansbaggen istället för att skriva ansökningar…

Jeansbaggen Sashiko

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Tina Frausin