Tina Frausin

Folkminnen 2022

Gestaltning i tuftad ull och spegelglas till Humlevägens LSS boende i Vetlanda 2022. Folkminnen är en äldre skandinavisk benämning på folklore, den traditionella allmogekulturens traditioner. Folkminnen kan handla om i stort sett allt som hör livet till, såsom arbete och fritid, matvanor och seder, trosföreställningar, läkekonst, musikliv, folktro. Gestaltningen blinkar åt adressen Humlevägen.

Information om gestaltningen som PDF

© 2024 Tina Frausin