Tina Frausin

Kreativ utveckling 2018

Hösten 2018 arbetade jag med kreativ utveckling för personalen på  Tidaholms Museum & Barnens Hus.

Projektet handlade både om kreativa processer och praktiskt utförande gestaltning. Syftet var att förbereda personalen på de båda arbetsplatserna på en kommande sammanslagning och öka känslan av grupptillhörighet. Projektet skulle också stärka personalens förmåga till självständigt och kreativt tänkande. Målet var att tillsammans med de båda personalgrupperna förändra lekmiljöerna på Barnens hus (som är ett slags lekland). Få miljöerna mer genomtänkta och estetiskt spegla innehållet på Tidaholms museum (som är ett arbetslivs museum). Tillsammans med personalen i syateljeén på Barnens hus gjorde jag kuddar i form av tändsticksaskar till bilrummet efter förlagor från museets arkiv.

Intresserad av kreativ utveckling? Kontakta mig här

Under projektet arbetade jag med workshops som handlade om olika trycktekniker. Historiska grafiska tryck av tändsticksetiketter är nog det som Tidaholms museum är mest känt för och mitt emot museet ligger idag Tidaholms grafiska verkstad. Därför kändes valet att lära ut olika sätt att trycka på naturligt. Syftet med detta var att genom kreativa processer stärka samhörigheten hos personalen, ge en inblick i och förståelse för museets verksamhet och lära personalen något som dom kunde ha nytta av i den dagliga verksamheten på Barnens hus.

© 2024 Tina Frausin