Tina Frausin

Mossa och lavar 2012

Mossa och lavar. Barn och ungdomsrehab i Lundby, Göteborg. 2012.

Mer text om verket kommer inom kort.

© 2023 Tina Frausin