Tina Frausin

Den glömda skogen 2023

En gestaltning till Rydebäcks vårdboende utanför Helsingborg.

Gestaltningsuppdrag i tuftad ull och blandteknik under tillverkning, färdigställs 2023

© 2023 Tina Frausin