Tina Frausin

Den glömda skogen 2023

Vårdboendet Furillen i Rydebäck utanför Helsingborg. Samlingssal och hisshall. Gestaltningen skildrar en skog under ytan. Havet och den mångfald som finns där men inte helt uppenbart syns. På sätt och vis är konstverket en klassisk landskapsskildring, men ett landskap som alla inte har tillgång till. Gestaltningen drar en parallell till människans inre landskap och rum, det som inte delas av alla men ändå finns där. Kanske det rum som demensen för människorna till?

© 2024 Tina Frausin