Tina Frausin

Stickade metallskulpturer 2011-2012

Stickade metallskulpturer i monumentalformat, projektbidrag från Konstnärsnämnden 2011-12. kan man sticka skulpturer med metalltrådar på stickmaskin? Konstverken är stickade både för hand och på olika stickmaskiner. De är stickade med koppartråd, mässing, och rostfri ståltråd.

Shelter for the bravehearted

Bakgrunden till att sticka stora metallskulpturer kommer från ett studiebesök som jag gjorde 2010 hos Swerea IVF och Smart Textiles i Borås för att se deras forskningsprojekt om att sticka material-effektiva komponenter av metalltråd. De hade tänkt att sticka metalldelar som kylskåpsdörrar och motorhuvar. Jag såg då framför mig hur stora färdiga skulpturer av metall växte fram ur stickmaskinen utan att man skulle behöva lägga ner tidsödande arbete på formtagning som när man gjuter brons.

Utan titel

Jag ville pröva metallstickning för att se hur materialet kunde fungera estetiskt och i ett konstnärligt koncept och undersöka möjligheten att använda materialet till konst i offentliga miljöer. Projektet har utförts i samarbete med Smart Textiles och trikålabb på Textilhögskolan i Borås och har finansierats av Konstnärsnämndens projektbidrag.

© 2024 Tina Frausin