Tina Frausin

Aktuellt

Under våren 2023 produceras Den gömda skogen, en gestaltning i tuftad ull och bandteknik till Rydebäcks vårdboende utanför Helsingborg. På plats i september 2023.

 

Lysande lusthus till Rosenlunds herrgård i Jönköping.
Mönstret anpassas unikt till Rosenlunds herrgård. Här kommer det bli ett mönster med inspiration från Rosariet och herrgårdens interiör. Till varje plats som mina hus hamnar på tar jag fram ett eget unikt mönster med utgångspunkt från just sin plats förutsättningar och historia. På plats hösten 2023.

 

Lusthus till Rosenlund

Skissuppdrag till förskolan Linnean i Tierps kommun.
Här kommer temat att bli en pastisch eller hommage.
En pastisch är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk. En pastisch kan också låna detaljer från olika konstverk och ställa samman dem på ett nytt sätt. Pastischer förekommer också inom andra konstyttringar såsom musik, litteratur, film, teater och arkitektur. I pastischen används efterbildandet som ett konstgrepp. Detta skiljer det från den rena imitationen, liksom från parodin. En hommage kan vara gjord på liknande sätt, och för att likna en angiven förlaga. En hommage är dock avsedd som hyllning.

© 2023 Tina Frausin