Tina Frausin

Den hemliga trädgården 2020

Konstverket är tvådelat och består av ett insektshotell och en portal. I skissprocessen arrangerade jag en workshop med både barn och personal för att skapa delaktighet i processen. Resultatet av workshopen är att gestaltningens form är en tolkning utifrån barnens teckningar. Information om gestaltningen som pdf.

Portalen utgör en markering för  ingången till förskolans egna hemliga trädgård och insekts hotellet erbjuder bostäder åt pollinatörer som flyger fram och tillbaks till barnens odlingar. Förutom att fungera som ett konstverk så kan konsten användas som ett pedagogiskt redskap för att förklara för barnen om insekter deras betydelse för miljö och odlande.

© 2024 Tina Frausin