Tina Frausin

Helenas hus 2017

Här handlar gestaltningen om torget som en helhet och ville skapa en poetisk plats mitt i Götene. Jag vill förmedla något av den magi som finns på olika platser i det speciella biosfärområdet på Kinnekulle och knyta an till den del av historien där Sankta Helena på 1100- talet upplät sitt hem för resande. Som symboler för Helenas gästfrihet har jag valt att placera två små hus mitt på torget. När det blir mörkt ute tänds husen och mönstret av gräs från Österplana hed träder fram. Information om gestaltningen som pdf.

© 2024 Tina Frausin