Tina Frausin

Det var en gång en kyss från skogen 2019

Konstverket är taktilt och utformad för att barnen skall få känna på konsten. I Ljungby är traditionen för muntligt berättande och sagor är stark. Tanken är att konsten skall locka till att skapa egna berättelser. Konstverket finns i anslutning till förskolans bibliotek. Som hjälp på traven för de egna sagorna finns en bok om konstverket och dess karaktärer. Information om gestaltningen som pdf.

© 2024 Tina Frausin