Tina Frausin

Glowing home 2016

Glowing home. Sveaparken, Katrineholm. Tre små hus står i parken och lyser upp under dygnets mörka timmar, de gör att parken upplevs som mindre mörk och otäck att gå igenom. Skulpturerna gör parken och lekplatsen till en tryggare plats. Beskrivning av gestaltningen som PDF.

© 2024 Tina Frausin