Tina Frausin

Naturens tempel är himlen 2022

Målningar av Sala konstnären Ivan Aguéli är utgångspunkt för konstverket. Motiven är rastrerade i aluminium, som när man förr i tiden framställde tidningsbilder. Tanken är att formerna skall fungera i samspel med parklandskapet och att patienterna under rehabiliteringen skall få en känsla av att röra sig inuti ett landskapsmåleri. PDF med information om gestaltningen.

© 2024 Tina Frausin