Tina Frausin

Korallrevet 2009

Gestaltningen är en 6 meter lång och 3 meter hög relief i ull och glas. Beställaren önskade ett konstverk på temat hav, det fick inte vara fiskebodar och måsar.

Uddevallas geografiska läge med närheten till havet är utgångspunkten för gestaltningen. Lite längre upp på Västkusten finns Sveriges enda korallrev, som samma år som jag gjorde gestaltningen, blev nationalpark. Jag ville använda ett tema som den mångfald av personer som kommer till väntrummet kan relatera till och bli glatt överraskade av. Därför blev det ett korallrev. 

Korallrevet är ett verk med bra hållbarhet i materialen, det står sig fint över tiden. Genom materialvalet har jag velat stimulera känseln som ett sätt att uppleva ett konstverk med. Delarna är placerade så
att även de som inte ser bra eller sitter i rullstol kan ta del av konstverket genom att känna på vid de olika materialen. Korallrevet på sjukhuset är handtuftad av ull med inslag av lin. Den tuftade ullen är kombinerad med olika snäckor av sandgjutet glas. Snäckorna är belysta bakifrån med LED-spotar som är infällda i väggen.
Belysningen är dimdbar och styrs från centralreceptionen. Glaset reflekterar ljuset i olika färger och gör den mörka väggen längst bort i centalreceptionen levande.

© 2024 Tina Frausin